Akupunktura – časté otázky

 

Jak bude návštěva probíhat? 


Klíčem k efektivní léčbě je správná diagnóza, nejenom aktuálního problému, ale také výchozí situace zapříčiňující současnou energetickou nerovnováhu. V akupunktuře se neklade důraz na pojmenování nemoci z hlediska západní medicíny, ale je snaha dobrat se podstaty energetické nerovnováhy z hlediska čínské medicíny. Často se může stát, že dva jedinci se “stejnou nemocí” dostanou různou léčbu. Každý člověk je jedinečný, s danou konstitucí a vlastním souborem příznaků, a jako takový je viděn a léčen.

Aby bylo možné odhalit energetickou nerovnováhu, během vaší úvodní konzultace vám položím řadu detailních otázek a provedu diagnostiku jazyka a pulzu.

První návštěva je většinou delší, trvá zhruba 1 hodinu. Každá další návštěva se pohybuje podle okolností mezi 45 až 55 minutami a reaguje na změny, které se přihodily od předcházejícího sezení.

 

Kolik sezení budu potřebovat? 


Počet a frekvence potřebných návštěv závisí na několika faktorech, které zahrnují charakter zdravotních obtíží, jejich délku a průběh trvání, věk klienta, jeho konstituci, celkový zdravotní stav a další okolnosti. Někteří lidé mohou zaznamenat zlepšení již po první návštěvě, u některých je naopak potřeba více návštěv, než se změna projeví.

Výsledek nezáleží pouze na mých terapeutických schopnostech, ale do velké míry také na tom, jak moc je kdo připravený dodržet nastíněný terapeutický plán a v některých případech i nastolit změnu životního stylu, tam kde to vyžaduje situace. U chronických případů je většinou nutná pravidelná návštěva, většinou ve frekvenci jednou týdně po dobu 8-12 týdnů, poté se intervaly návštěv prodlouží na 1 x 2 týdny, později na 1 x 3 týdny a později 1 x 4 týdny.

  • problémy vzniklé nedávno se mohou vyřešit v několika na sebe časově úzce navazujících sezeních
  • vyřešení problémů spojených s ženským reprodukčním systémem může trvat 3-12 cyklů nebo déle
  • ovlivnění problémů chronického rázu může trvat měsíce
  • lidé bez zdravotních obtíží mohou mít užitek z pravidelných měsíčních návštěv jako součást prevence

Všeobecně platí, že čím dříve přijdete, tím lépe.

 

Bolí akupunktura


Akupunktura by neměla být bolestivá. Snad nejčastější komentář, který od svých klientů slyším, je ten, že to bylo “velmi příjemné a uvolňující”. Pro většinu z nich (vždy existuje pár výjimek) není vpich jehly cítit vůbec. Během akupunktury pak mohou lidé pociťovat ztěžklost, teplo, chlad, nebo mít i jiné pocity, které jsou důsledkem interakce jejich vlastní energie dostávající se do kontaktu s jehlou.

 

Je něco, co před/po akupunktuře nedělat


  • nechoďte prosím na akupunkturu, pokud jste požili alkohol a nebo se chystáte jít těsně po návštěvě na party
  • neplánujte si v den návštěvy akupunktury namáhavou tělesnou aktivitu (např. běh maratonu apod.)
  • mějte vždy odstup mezi jinými terapiemi a akupunkturou. Jednak se účinky mohou různě přepsat/vyrušit, ale hlavně není jasné, co způsobilo jaký efekt, pokud máte dvě terapie ve stejný den.

 

Zamluvte si termín zde. Chcete vědět více o mně a mých zkušenostech? Podívejte se na profil.

error: Content is protected !!