Mou hlavní modalitou je akupunktura, ale nabízím také emoční odbloky, protože věřím tomu, že fyzické potíže mají svůj původ v emoční, spirituální a mentální úrovni. Jednotlivé modality dělám buďto odděleně nebo je kombinuji a střídám. Většina klientů ke mně přichází na doporučení známých, proto mají nějakou preferenci, proč se ke mně objednávají. Pokud u vás neuvidím dostatečně rychlé reakce na konkrétní terapii, jak jsem zvyklá u jiných klientů, může se stát, že vám doporučím jinou strategii. V horním menu si můžete rozkliknout jak akupunkturu tak emoční odbloky a dozvědět se více o těchto modalitách.

 

Jak ztrácíme zdraví


Jak vidíte níže, možností, proč se někdo necítí dobře po fyzické nebo emoční stránce, je mnoho a v podstatě nikdy se nejedná jen o jednu jedinou nerovnováhu, ale o jejich kombinace. V důsledku těchto příčin tělo ztrácí zdraví. Pokud se co nejvíce těchto nerovnováh odstraní, tělo může znovu nabýt fyzické a psychické pohody. Není důležitá lékařská nálepka, ale o jaké nerovnováhy se jedná.

 

Jednou kategorií je výživa. Většina lidí má nutriční nedostatečnost, protože se nestravuje správně. V posledních desetiletích jídlo roste v ochuzené půdě. Konzumujeme také hodně zpracovaných (rafinovaných) potravin. Nutriční nedostatečnost může být vyrovnána pomocí kvalitních doplňků stravy.

 

 

Druhou kategorií jsou emoce. Ty se přirozeně tvoří v reakci na to, jak kráčíme životem a překonáváme jeho překážky. Bez emocí by byl svět jednotvárný, nezáživný a nudný. Emoce dávají našim životům význam.  Bez emocí bychom nebyli těmi, kým jsme. Někdy ovšem cítíme emoce jako jsou vztek, frustrace, úzkost, smutek apod. a energie těchto emocí se může zablokovat v těle. To se může přihodit v jakémkoliv věku a některé emoce mohou být dokonce vrozené a předané našimi předky. Tyto emoce následně mohou v těle způsobit záněty, úzkosti, bolesti apod., protože způsobí pokřivení energetického pole v místě uvěznění se v těle. Každá emoce má také určitou frekvenci či vibraci a pokud máte zablokovaný např. vztek, budete náchylnější k tomu reagovat na různé situace vztekem. Uvolnění těchto emocí umožní tělu návrat do zdravého stavu a když se to stane, může dojít místy až k neuvěřitelným změnám.

 

Další kategorií, která nás ovlivňuje, jsou infekce. Ty mohou být virového, bakteriálního, fungálního (houbového), plísňového a parazitického původu. Patří sem i tzv. priony a biofilm.

 

 

 

 

Do kategorie toxinů spadají těžké kovy, chemikálie z prostředí (např. kosmetika, čisticí prostředky v domácnosti, znečištění vody a ovzduší i jídla, různé insekticidy, pesticidy a další).  Do této kategorie patří i EMF (elektromagnetická frekvence – rentgeny, elektrické nebo magnetické pole apod). Zablokované emoce nebo psychická traumata mohou v určitých případech negativně ovlivňovat i detoxifikaci, což znesnadňuje odvedení nahromaděných toxinů z těla.

 

Strukturální nerovnováhy jsou oblastí, kterou se zabývají primárně chiropraktici. Vychýlení obratlů způsobuje kompromitovaný přenos nervových vzruchů. Snížená komunikace vede k horšímu zdraví. Zablokované emoce jsou častým zdrojem těchto strukturálních nerovnováh a pokud se vám vaše bolesti vrací, vězte, že to je proto, že se neodstranila základní příčina, která tyto bolesti způsobuje.

 

 

 

 

 

Nerovnováhy v energetickém poli – zde patří čakry (hluboká energetická centra) a obvody v těle. Tyto obvody jsou podobné pojistkám v bytě či domě. Určité orgány a svaly leží na stejném energetickém obvodu, např. problém s pravým kolenem může znamenat souvislost s problémem v žlučníku, jelikož žlučník a svaly pravého kolene sdílejí stejný energetický obvod.

 

 

 


“Předtím, než někoho začnete léčit, zeptejte se ho, jestli je ochotný vzdát se toho, co ho udělalo nemocným.”

Hippokratés

 

 

 

 

error: Content is protected !!