GDPR (ochrana osobních údajů)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TERAPEUTA

Udělujete tímto souhlas terapeutce Mgr. Renátě Šotové (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č.. 2016/679 (dále jen GDPR“)

zpracovávala tyto osobní údaje:

  1. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, telefon, email

  2. informace o zdravotním stavu v rozsahu „Vstupního formuláře

Kategorie osobních údajů: jiné údaje a zvláštní/citlivé údaje

Vaše osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány pro účely vedení databáze klientů, rezervace návštěvy klienta k terapeutovi, poskytování péče metodami tradiční čínské medicíny nebo kineziologie.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo po dobu trvání vztahu terapeut klient.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu Správce rs [zavinac] renatasotova [tečka] cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Berete na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR máte právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět

  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává

  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

  7. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR

 

error: Content is protected !!